SFIB Uppmanar

SFIB uppmanar alla bussförare att följa avtalet närmare, anställningsavtalet !

Till bussförares anställningsavtal finns en Befattningsbeskrivning. Något som säkert går att ladda ner via det interna intranätet eller som går att erhålla från närmaste chef.

I Befattningsbeskrivningen ska det framgå vad som är bussförarens uppgifter och vad som inte är bussförarens uppgifter, och att den främsta uppgiften i prioritetsordning är att följa lagen, Trafikförordningen.

 

Comments are closed.